E-shop


Ceník prací

ORIENTAČNÍ CENÍK PRACÍ

Ceny jsou orientační, výsledná cena se liší dle individuálních podmínek instalace u zákazníka.

 

položka servisní úkon / položka výjezdu

cena (bez DPH)
Montáž ATS (vystrojení studny čerpadlem), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 5 500,-
Poplatek za výjezd k zákazníkovi do 2 pracovních dnů od nahlášení poruchy 2 500,-
Práce na dílně 550,- /hodina
Práce u zákazníka (každá započatá  nad 15 min.) 600,- /hodina
Zjištění závady na čerpadle bez následné opravy 300,- /hodina
Vydání vyřazovacího protokolu bez následné opravy 200,-
Doba strávená na cestě 350,- /hodina
Silniční přeprava 15,- /km

Pozn. Výše uvedené ceny uvedení do provozu a výjezd k zákazníkovi do 2 dnů jsou uváděny bez dopravného.

NjI4M